Dotazy

Dotazy

Ano, děti mohou hrát bez doprovodu. Doprovod však doporučujeme. (Z praxe víme, že děti bez doprovodu občas hru nehrají, ale jen blbnou mezi sebou...) Do 7mi let včetně je doprovod povinný. Od 8mi dále mohou děti hrát bez doprovodu dospělé osoby.

Únikovou hru Novinář mohou děti také hrát, ale vždy v doprovodu alespoň jedné dospělé osoby. Hry je obtížnější a také je na ni více času (80 minut)

Ano, pustíme vás v 6ti, ale maximální doporučený počet je 5. (z důvodu pohodlí a velikosti hry)

Žádna z našich her není strašidelná a nejsou zde ani žádné "lekací" prvky.

Vše lze domluvit, ale obecně nedoporučujeme větší počty skupinek.

Jednak z kapacitních důvodů her a také proto, že nadměrný počet hráčů je pro vlastní hru spíše kontraproduktivní, neboť si hru všichni dostatečně neužijí.

Je však možné sestavit individuální plány her a rozdělit skupinky na více her

Umíme zařídit teambulding včetně plného rautu.

Paralelní hraní, rozdělení skupin, soutěže a další

Na provozovně v Belgické ulici jsou k dispozici 3 paralelní hry a také prostor pro oslavy/ teambuilding.

Případně je možné paralelně hrát i v Blanické ulici (pouze na druhé straně Náměstí Míru oproti Belgické ulici)

Tedy skoro na jednom místě může hrát paralelně 5 únikových her

Kornou bohužel není možné platit, neboť na provoznách nejsou platební terminály. Prosíme o platbu v hotovosti. (kartou je možné platit online přímo při rezervaci hry)

Zašlete email (info@escapepoint.cz) a do něj uveďte informace o původní rezervaci a nové datum včetně hodiny. (prosím neřešit telefonicky, ale emailem)
Nikdy nepoužívejte technický email sloužící pouze pro potvrzení rezervací (neodpovidat@escapepoint.cz). Tento email není procházen a tedy pokud zde přišla zpráva, tak nebude odbavena a rezervace zůstává platná v původním termínu.

Může hrát, pokud si nebude značkovat předměty, které našel či štěkat na páníčka, že objevil něco nového. :)

Všechny naše hry jsou vybaveny únikovým evakuačním značením, na recepcích jsou hasící přístroje a hráči mají možnost opustit hru, kdy budou chtít. Pokud je však hráči použit evakuační klíč, kód atd. tak hra končí. Slouží pouze pro potřeby evakuace. Všechny ostatní důvody dočasného opuštění hry (toaleta, telefon, předání věcí) zařídí roommaster, tedy pustí Vás ven. 

Pro děti jsou přímo určené hry POKOJSEN (jsou na stejné obtížnostní úrovni, pouze má každá jiná příběh)

Další 4 hry (VĚZENÍ, PŘÍPAD, HVĚZDA, HRDINA) mají nastavitelnou obtížnost pro děti a dospělé. V dětské verzi jsou na stejné obtížnostní úrovni jako hry POKOJ/SEN.

Volné termíny pro aktuální den je možné ověřit pouze telefonicky. (U rezervačních kalendářů her je bezpečnostní rezervační pojistka 24 hod., takže potencionální volné termíny na aktuální den zde neuvidíte)

Kontakt

Všechny naše provozovny jsou velmi dobře dostupné. Pro nejaktuálnější informace si nás přidejte na  Facebooku, nebo sledujete náš Twitter!


Novinář / Pokoj

Bunkr

Sen / Hvězda / Hrdina / Oslavy

Vězení / Případ

 

IČO: 05729262
Odpovědná osoba: Jindřich Marek