Dotazy

Dotazy

Ano, děti mohou hrát bez doprovodu. Doprovod však doporučujeme. (Z praxe víme, že děti bez doprovodu občas hru nehrají, ale jen blbnou mezi sebou...) Do 7mi let včetně je doprovod povinný. Od 8mi dále mohou děti hrát bez doprovodu dospělé osoby.

Tyto hry mohou hrát děti, ale jsou větší a složitější, takže je nutný doprovod alespoň 1 dospělého.

Ano, pustíme vás v 6ti, ale maximální doporučený počet je 5. (z důvodu pohodlí a velikosti hry)

Žádna z našich her není strašidelná a nejsou zde ani žádné "lekací" prvky.

Vše lze domluvit, ale obecně nedoporučujeme větší počty skupinek.

Jednak z kapacitních důvodů her a také proto, že nadměrný počet hráčů je pro vlastní hru spíše kontraproduktivní, neboť si hru všichni dostatečně neužijí.

Je však možné sestavit individuální plány her a rozdělit skupinky na více her

Umíme zařídit teambulding včetně plného rautu.

Paralelní hraní, rozdělení skupin, soutěže a další

Kartou není možno platit, pouze v hotovosti. (kartou je možné platit přímo při rezervaci hry)

Zašlete email a do něj uveďte informace o původní rezervaci a nové datum včetně hodiny. (prosím neřešit telefonicky, ale emailem)

Můžete, pokud si pejsek nebude značkovat věci, které našel či štěkat na páníčka, že objevil něco nového. :)

Všechny naše hry jsou vybaveny únikovým evakuačním značením, na recepcích jsou hasící přístroje a hráči mají možnost opustit hru, kdy budou chtít. Pokud je však hráči použit evakuační klíč, kód atd. tak hra končí. Slouží pouze pro potřeby evakuace. Všechny ostatní důvody dočasného opuštění hry (toaleta, telefon, předání věcí) zařídí roommaster, tedy pustí Vás ven. 

U dětských skupin, které jsou pravidelně testovány ve škole, není potřeba doložit PCR test, ale stačí čestné prohlášení, že byly testovány ve škole s negativním výsledkem a nejsou v karanténě. (čestné prohlášení stačí za celou skupinu)
U dospělých skupin je potřeba doložit: Negativní test / prodělání nemoci COVID - protilátky / očkování

Základní informace o bezpečnosti: Prostory jsou pravidelně desinfikovány, Skupiny jsou na recepcích provozoven oddělovány, aby nedošlo k jejich setkání, Všichni hráči si na recepcích desinfikují ruce, Hry probíhají v rouškách / respirátorech

Kontakt

Všechny naše provozovny jsou velmi dobře dostupné. Pro nejaktuálnější informace si nás přidejte na  Facebooku, nebo sledujete náš Twitter!


Novinář / Pokoj

Bunkr

Sen / Hvězda / Hrdina / Oslavy

Vězení / Případ

 

IČO: 05729262
Odpovědná osoba: Jindřich Marek